(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
English
მიმდინარე სამუშაოები
დაგეგმილი სამუშაოები
თარიღისამუშაოარეალი
2021-11-16მოეწყო საბალანსო მრიცხველიფერიის სატუმბო სადგური (წითელი მიწები)