(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
English
მიმდინარე სამუშაოები
დაგეგმილი სამუშაოები
თარიღისამუშაოარეალი
2021-11-13გონიოს რეზერვუარის ამორტიზირებული ღობის შეცვლაგონიო, პეტრე იბერის ქუჩა 54
2021-11-13ხოფჩოს სათავე ნაგებობაზე განხორციელდა წყლის შემკრები ნაგებობის გაწმენდა-გასუფთავება.ხოფჩოს ხეობა