(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
English
მიმდინარე სამუშაოები
დაგეგმილი სამუშაოები
თარიღისამუშაოარეალი
2021-11-22ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალის“ ამოტუმბვითი და მწყობრიდან გამოსული ტუმბოს შესაკეთებელი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალი“
2021-11-22მე-3 და მე-4 ანაერობულ ავზების მწყობრიდან გამოსული ამწეს სარემონტო სამუშაოებიადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-11-21ადლიის გამწმენდ ნაგებობაზე, ქვიშის დამჭერში ჩატარდა მწყობრიდან გამოსული ქვიშის გადამქაჩი ტუმბოს სარემონტო სამუშაოებიადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-11-18წყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგურის ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებიწყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგური
2021-11-15ადლიის გამწმენდ ნაგებობაზე გარემონტდა ძველი ადმინისტრაციული შენობის სახურავიადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-11-15ბენზეს სატუმბ სადგურზე არსებული ავარიული გადამღვრელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიბენზეს წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-11-12ბენზეს სატუმბ სადგურზე ჩატარდა მწყობრიდან გამოსული ელევატორის სარემონტო სამუშაოებიბენზეს წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-11-11ადლიის გამწმენდ ნაგებობაზე, შლამის შემაგროვებელი ავზის გაწმენდითი/ამოტუმბვითი სამუშაოებიადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-11-09ბენზეს სატუმბ სადგურზე ჩატარდა მწყობრიდან გამოსული ელევატორის სარემონტო და ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებისამუშაოებიბენზეს წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-11-08მეოთხე ანაერობული ავზის ამოტუმბვა/გადატუმბვის სამუშაოები რაც გრძელდებოდა 44 საათის განმავლობაში დასრულდაადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-11-07ადლიის გამწმენ ნაგებობაზე ჩატარდა გამცხრილავის შენობაში მწყობრიდან გამოსული ელევატორის სარემონტო სამუშაოებიადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-11-06ადლიის გამწმენდ ნაგებობაზე მე-3 და მე-4 ანაერობულ ავზების პენსტოკები (ჩამკეტები) იყო დაზიანებული და ჩატარდა მათი სარემონტო/საშემდუღებლო სამუშაოებიადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-11-05წყალარინების B სატუმბ სადგურზე შეკეთდა დაზიანებული ელევატორიწყალარინების B სატუმბი სადგური
2021-11-05მესამე ანაერობული ავზის ამოტუმბვა/გადატუმბვის სამუშაოები რაც გრძელდებოდა 59 საათის განმავლობაში დასრულდაადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-11-04ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალის“ გაწმენდითი/ამოტუმბვითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალი“
2021-11-01სარფის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა გაწმენდითი/ამოტუმბვითი სამუშაოებისარფის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-10-29კვარიათის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა გაწმენდითი/ამოტუმბვითი სამუშაოებიკვარიათის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-10-28მეორე ანაერობული ავზის ამოტუმბვა/გადატუმბვის სამუშაოები რაც გრძელდებოდა 48 საათის განმავლობაში დასრულდაადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-10-26წყალარინების A სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული უკუსარქველის შეცვლაწყალარინების A სატუმბი სადგური
2021-10-24ადლიის გამწმენდ ნაგებობაზე წლების განმავლობაში არ ფუნქციონირებდა "SCADA" სისტემა, შპს "ბათუმის წყალი"-ს აიტი სამსახურისა და ადლიის გამწმენდი ნაგებობის სპეციალისტების მიერ მოხდა პროგრამის აღდგენაადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-10-23წყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგურის ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებიწყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგური
2021-10-21ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო LTD“ გაწმენდითი/ამოტუმბვითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო LTD“
2021-10-19წყალარინების A სატუმბ სადგურზე ჩატარდა მწყობრიდან გამოსული ტუმბოს სარემონტო სამუშაოებიწყალარინების A სატუმბი სადგური
2021-10-17ახალსოფლის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული უკუსარქველის სარემონტო სამუშაოებიახალსოფლის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-10-11სარფის სატუმბი სადგურიდან გამომავალ საწნეო მილზე ჩატარდა სარემონტო სამუშაოებისარფის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-10-11ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალის“ ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალი“
2021-10-10პირველი ანაერობული ავზის ამოტუმბვა/გადატუმბვის სამუშაოები რაც გრძელდებოდა 108 საათის განმავლობაში დასრულდაადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-10-08წყალარინების A სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული D-300მმ მილის სარემონტო სამუშაოები. მონიტორინგი ჩაუტარდა ელე ატორს შეცვლაწყალარინების A სატუმბი სადგური
2021-10-07ბარცხანის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული ელევატორის სარემონტო სამუშაოებიბარცხანის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-10-05ბენზეს სატუმბ სადგურზე არსებული ელექტრო კარადებში დამცველების ბუდეების შეკეთებაბენზეს წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-10-02ახალსოფლის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული ტუმბოს შეცვლისა და ამოტუმბვა/გაწმენდითი სამუშაოებიახალსოფლის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-09-30ადლიის გამწმენ ნაგებობაზე ჩატარდა გამცხრილავის შენობაში მწყობრიდან გამოსული ელევატორის სარემონტო სამუშაოებიადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-09-27წყალარინების A სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული საწნეო მილის სარემონტო სამუშაოები (შედუღება)წყალარინების A სატუმბი სადგური
2021-09-27ახალსოფლის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა ამოტუმბვა/გაწმენდითი სამუშაოებიახალსოფლის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-09-24წყალარინების B სატუმბ სადგურზე ჩატარდა გაჭედილი ტუმბოების გაწმენდითი სამუშაოებიწყალარინების B სატუმბი სადგური
2021-09-23წყალარინების A სატუმბ სადგურზე ჩატარდა მწყობრიდან გამოსული ელევატორის, დაზიანებული ჩამკეტი ფარისა და საწნეო მილის სარემონტო სამუშაოებიწყალარინების A სატუმბი სადგური
2021-09-21წყალარინების A სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული D-300მმ მილის სარემონტო სამუშაოები. წყალარინების A სატუმბი სადგური
2021-09-21ადლიის გამწმენ ნაგებობაზე ჩატარდა გამცხრილავის შენობაში მწყობრიდან გამოსული გადამტვირთავი რელეს შეცვლაადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-09-20ახალსოფლის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა ამოტუმბვა/გაწმენდითი სამუშაოებიახალსოფლის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-09-16წყალარინების A სატუმბ სადგურზე ჩატარდა მწყობრიდან გამოსული ელევატორის, სარემონტო სამუშაოებიწყალარინების A სატუმბი სადგური
2021-09-15ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო LTD“ გაწმენდითი/ამოტუმბვითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო LTD“
2021-09-15ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალის“ ამოტუმბვითი/გაწმენდითი და მწყობრიდან გამოსული ტუმბოს შეცვ;ასატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალი“
2021-09-13წყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგურის ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებიწყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგური
2021-09-12ადლიის გამწმენ ნაგებობაზე ჩატარდა გამცხრილავის შენობაში მწყობრიდან გამოსული ელევატორის სარემონტო სამუშაოებიადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-09-09ადლიის გამწმენდ ნაგებობაზე შეკეთდა დაზიანებული შესასვლელი ჭიშკარი (შედუღდა)ადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-09-09ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო I“ ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო I“
2021-09-06ბენზეს სატუმბ სადგურზე ჩატარდა მწყობრიდან გამოსული ელევატორის სარემონტო და ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებიბენზეს წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-08-30სარფის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა გაწმენდითი/ამოტუმბვითი სამუშაოებისარფის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-08-28წყალარინების B სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული ტუმბოს სარემონტო სამუშაოებიწყალარინების B სატუმბი სადგური
2021-08-26ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალის“ ამოტუმბვითი და ტუმბოების გაწმენდითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო ცენტრალი“
2021-08-26წყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგურის ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებიწყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგური
2021-08-23ახალსოფლის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა ამოტუმბვა/გაწმენდითი სამუშაოებიახალსოფლის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-08-23წყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგურის ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებიწყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგური
2021-08-20ადლიის გამწმენ ნაგებობაზე ჩატარდა გამცხრილავის შენობაში მწყობრიდან გამოსული ელევატორის სარემონტო სამუშაოებიადლიის გამწმენდი ნაგებობა
2021-08-20ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო LTD“ გაწმენდითი/ამოტუმბვითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო LTD“
2021-08-20ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო II“ ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო II“
2021-08-19ჩატარდა სატუმბი სადგური „გონიო I“ ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო I“
2021-08-19წყალარინების A სატუმბ სადგურზე ჩატარდა მწყობრიდან გამოსული ელევატორის სარემონტო სამუშაოებიწყალარინების A სატუმბი სადგური
2021-08-17ბარცხანის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული ელევატორის სარემონტო სამუშაოებიბარცხანის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-08-11 სატუმბი სადგური „გონიო LTD“ ჩატარდა გაჭედილი ტუმბოს გაწმენდითი სამუშაოებისატუმბი სადგური „გონიო LTD“
2021-08-10ახალსოფლის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა საწნეო მილის სარემონტო/საშემდუღებრო სამუშაოებიახალსოფლის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-08-09ახალსოფლის სატუმბ სადგურზე ჩატარდა ამოტუმბვა/გაწმენდითი სამუშაოებიახალსოფლის წყალარინების სატუმბი სადგური
2021-08-03წყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგურის ამოტუმბვითი/გაწმენდითი სამუშაოებიწყალარინების გოგებაშვილის სატუმბი სადგური
2021-08-02წყალარინების B სატუმბ სადგურზე ჩატარდა დაზიანებული ტუმბოს სარემონტო სამუშაოებიწყალარინების B სატუმბი სადგური