(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
კანონმდებლობა
30-11-2023 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილება N56/25
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე კომისიის 2022 წლის 29 სექტემბრის N43/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე