(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
გ. ლორთქიფანიძის ქუჩაზე მიმდინარეობს სანიაღვრე ქსელის მოწყობა
26.07.2023

ადლიის ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზე ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები
26.07.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდა სანიაღვრე ქსელის წმენდა
26.07.2023

ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ღია და დახურული არხების წმენდა.
23.07.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე, ყოველდღიურად იწმინდება 400-მდე სანიაღვრე ქსელი და ჭა. ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ღია და დახურული არხების წმენდა.

მიმდინარეობს გოგოლის არხის ექსკავაცია
21.07.2023

ტბების ეკოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად, არდაგანის ტბაზე გაწმენდითი სამუშაოები რეგულარულად ხორციელდება
20.07.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდა სანიაღვრე ქსელის წმენდა
12.07.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე ნალექის გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით, მიმდინარეობს სანიაღვრე ქსელის წმენდა
11.07.2023

მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხების წმენდა
10.07.2023

მიმდინარეობს სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდის სამუშაოები
10.07.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე ნალექის გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით, მიმდინარეობს სანიაღვრე ქსელის წმენდა
9.07.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდა სანიაღვრე ქსელის წმენდა
7.07.2023

მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდა და სატუმბ სადგურში შემავალი სანიაღვრე წყლების ზღვაში გადატუმბვის მონიტორინგი.
2.07.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე ნალექის გამტარუნარიანობის მიზნით მიმდინარეობს სანიაღვრე ქსელის გაწმენდა
2.07.2023

მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდა
2.07.2023

ბარცხანაში განხორციელდა წყალარინების სატუმბი სადგურების გაწმენდითი სამუშაოები
1.07.2023

აეროპორტის გზატკეცილზე განხორციელდა დაზიანებული წყალარინების ქსელის აღგენა.
30.06.2023

სამუშაოების დასრულების შემდგომ ახალი ქსელით 20-მდე ოჯახი ისარგებლებს.

გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის (KfW) წარმომადგენლებმა ბათუმში
28.06.2023

გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის (KfW) წარმომადგენლებმა ბათუმში ვიზიტის ფარგლებში სანიაღვრე წყლების მე-19 სატუმბი და ადლიის ჩამდინარე წყლებისა და ჩაქვის სათავე ნაგებობა დაათვალიერეს. შეხვედრაზე, რეკონსტრუქციის ბანკის წარმომადგენლებმა KfW-ის მხარდაჭერთ განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრეს და განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები.

მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდა
28.06.2023

გონიოში განხორციელდა წყალარინების სატუმბი სადგურების გაწმენდითი სამუშაოები
26.06.2023