(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
  • No items available
მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდა და სატუმბ სადგურში შემავალი სანიაღვრე წყლების ზღვაში გადატუმბვის მონიტორინგი
4.12.2022

განხორციელდა ზღვაში გამსვლელი არხებისა და სანიაღვრე ჭების გაწმენდა
2.12.2022

აღმაშენებლის ქუჩის #1-სა და #9-ში განხორციელდა წყალარინების ახალ ქსელზე გადართვა. ახალი ქსელით 200-მდე აბონენტი ისარგებლებს.
29.11.2022

განხორციელდა ზღვაში გამსვლელი არხებისა და სანიაღვრე ჭების გაწმენდა
28.11.2022

მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდა და სატუმბ სადგურში შემავალი სანიაღვრე წყლების ზღვაში გადატუმბვის მონიტორინგი
27.11.2022