(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
  • No items available

შპს „ბათუმის წყალი“-ს ქიმიურ-ბაქტეროლოგიური ლაბორატორიამ ყოველწლიური შეფასება, რომელსაც აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი ახორციელებს წარმატებით გაიარა.

შპს „ბათუმის წყალი“-ს ქიმიურ-ბაქტეროლოგიური ლაბორატორიამ ყოველწლიური შეფასება, რომელსაც აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი ახორციელებს წარმატებით გაიარა.

„ბათუმის წყლის“ …