(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
  • No items available
ქალაქის სხვადსხვა ლოკაციაზე განხორციელდა წყალარინების ქსელის წმენდა
28.09.2022

გონიოში მინდინარეობს ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოები
26.09.2022

მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა
25.09.2022

ინტენსიურად მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხებისა და სანიაღვრე ჭების გაწმენდა
24.09.2022

ინტენსიურად მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხებისა და სანიაღვრე ჭების გაწმენდა
24.09.2022