(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
  • No items available
ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდა სანიაღვრე ჭების წმენდა
5.12.2022

მიმდინარეობს ზღვაში გამსვლელი სანიაღვრე არხების გაწმენდა და სატუმბ სადგურში შემავალი სანიაღვრე წყლების ზღვაში გადატუმბვის მონიტორინგი
4.12.2022

განხორციელდა ზღვაში გამსვლელი არხებისა და სანიაღვრე ჭების გაწმენდა
2.12.2022

აღმაშენებლის ქუჩის #1-სა და #9-ში განხორციელდა წყალარინების ახალ ქსელზე გადართვა. ახალი ქსელით 200-მდე აბონენტი ისარგებლებს.
29.11.2022

განხორციელდა ზღვაში გამსვლელი არხებისა და სანიაღვრე ჭების გაწმენდა
28.11.2022