(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
  • No items available
გ. ლორთქიფანიძის ქუჩაზე მიმდინარეობს სანიაღვრე ქსელის მოწყობა
26.07.2023

ადლიის ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზე ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები
26.07.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდა სანიაღვრე ქსელის წმენდა
26.07.2023

ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ღია და დახურული არხების წმენდა.
23.07.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე, ყოველდღიურად იწმინდება 400-მდე სანიაღვრე ქსელი და ჭა. ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ღია და დახურული არხების წმენდა.

მიმდინარეობს გოგოლის არხის ექსკავაცია
21.07.2023