(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
  • No items available
ადლიის გამწმენდ ნაგებობაზე საბოლოო სალექარების გარეცხვა განხორციელდა.
30.01.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდა სანიაღვრე ქსელის რეცხვა
26.01.2023

ვახტანგ გორგასლის ქუჩაზე განხორციელდა სანიაღვრე არხის მოწყობა.
18.01.2023

აღნიშნულ მისამართზე ახალი სანიაღვრე ქსელით 70-მდე ოჯახი ისარგებლებს.

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდა წყალარინების ქსელის წმენდა
12.01.2023

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე განხორციელდა სანიაღვრე ჭების წმენდა
11.01.2023