(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული

ადლიის ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზე ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სამუშაოები