(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული

ანდრია პირველწოდებულის მე-3 შესახვევი მიმდინარეობს წყალმომარაგების ახალი ქსელის მოწყობა

პროექტის ფარგლებში 130-მდე ოჯახი 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს