(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული

ქალაქის სხვადსხვა ლოკაციაზე განხორციელდა სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია