(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული

ტბების ეკოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად, ნურის ტბაზე გაწმენდითი სამუშაოები რეგულარულად ხორციელდება