(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
ონლაინ
სერვისები
მომხმარებლის
კაბინეტი
სმს ავტორიზაცია, აბონენტის პირადი ბართი, დარიცხვების და გადახდების ისტორია, მიღებული შეტყობინებები, შემოსული განცხადებები, აბონენტის მიერ ცხელ ხაზზე განხორციელებული ზარები
გადასვლა
ონლაინ
სერვისები
წყლის დაბალი წნევის ან სერვისის მიღების სხვა პრობლემის შეტყობინების გაგზავნა ცხელ ხაზზე, ბოლო ჩვენების ატვირთვა, დავალიანების გადანაწილების მოთხოვნა.
გადასვლა
ინტერნეტ
ბანკინგი
თანამედროვე ინტერნეტ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული გადახდის მარტივი, სწრაფი და უსაფრთხო სისტემა საკრედიტო ან სადებეტო ბარათების გამოყენებით.
გადასვლა
წყლის ხარისხი
რეაბილიტაცია
მიმდინარე სამუშაოები
დაგეგმილი სამუშაოები
დაზოგე წყალი
ტარიფები