(+995 422) 24 22 22
1152
ზარის შეკვეთა
ქართული
“შპს “ბათუმის წყალი”-ს საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ავტოსატრანსპორტო საშუალების “FORD TOURNEO COURIER” პრივატიზებისათვის უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და აუქციონის თაობაზე გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ”


“შპს “ბათუმის წყალი”-ს საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების კერძოდ : ორი ავტოსატრანსპორტო საშუალების “ IVECO120 E18” ერთ ლოტად პრივატიზებისათვის უპირობო ელექტრონული აუქციონის გამოცხადებისა და აუქციონის თაობაზე გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დამტკიცების შესახებ”


დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ: 577210354