• ქართული
 • English
 •  
  პროექტები
  ბათუმის მუნიციპალური ინსფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და განვითარება
  ქ.ბათუმის მერიის და გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი KfW-ს ერთობლივი პროექტი
  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რებილიტაცია დაიწყო 2005 წ. პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური განხორციელებადობის კვლევით. პროექტი რამდენიმე ეტაპად ხორციელდება:
  I ფაზა 2007-2010 წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელები “ძველ” ბათუმში, წყალარინების A და B სატუმბო სადგურების რეაბილიტაცია, ჩაქვის გადამცემი მაგისტრალის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;
  II ფაზა 2008-2012 ბათუმის ცენტრალური უბნების წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების, ადლიის წყალარინების გამწმნედი ობიექტის მშენებლობა, აჭარის სამხრეთ სანაპირო ზოლზე წყალარინების ქსელის და 6 წყალარინების სატუმბო სადგურის მშენებლობა
  III ფაზა 2012-2017 ბათუმში ე.წ. “ჭაობის”, ბენზეს, და სხვა წყლისა და წყლარინების ქსელების რეაბილიტაცია; ასევე, აჭარის ჩრდილოეთ სანაპიროს- ჩაქვის სოფლების წყლის და წყალარინების ქსელების რეაბილიტაცია);
  IV ფაზა 2016-2020 წყალმომარაგებისა და წყალარინების რეაბილიტაცია ბათუმის ნახევრად ურბანულ რაიონებში. სანიაღვრე წყლების კონცეფციის შემუშვება და სანიაღვრე სისტემის შემუშავება.
  წყალმომარაგების მაგისტრალური ქსელის მშენებლობა ხელვაჩაურის შემოერთებულ ტერიტორიაზე
  ქ.ბათუმის მერიის და შპს „ბათუმის წყალი“-ს ერთობლივი პროექტი
  პროექტის მიხედვით წყალმომარაგების ქსელის საერთო სიგრძე, მაგისტრალური და შიდა დაქსელვის ჩათვლით, 85 კილიმეტრს შეადგენს. მისი საერთო ღირებულება 14 მილიონი ლარია. პროექტის მიზანია თვითდენით, საწნევო ტუმბოების გარეშე 8000-მდე აბონენტის უწყვეტი, 24 საათიანი წყალმომარაგება.
  I ეტაპი 2019 I კვარტალი წყალმომარაგების ქსელის შექმნა ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე, ხახულისა და გოდერძი ჩოხელის ქუჩების მონაკვეთში. სამუშაოების ღირებულება 1 მილიონ 700 ათას ლარი.
  II ეტაპი 2019 IV კვარტალი გოდერძი ჩოხელის ქუჩის იქეთ ტერიტორია. შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება 2 მილიონ 600 ათასი ლარი.
  პირდაპირი გაზომვის უბნების (DMA) იზოლაცია
  შპს „ბათუმის წყალი“-ს პროექტი